SECPB – Eleccions 2010

Client: Sindicat d’Empleats de La Caixa
Data: desembre 2010

{*********}
{*********}
{*********}