Publicació "El pensament filosòfic a l'Edat Mitjana"

Client: Editorial Obrador Edèndum
Data: novembre 2006

{*********}
{*********}
{*********}