Miopía

L’organització del Festival Blanc ens va convidar a participar en l’edició que es va celebrar a finals de 2013 a Barcelona. Ens van demanar que parléssim d’alguna cosa que ens preocupés i vam decidim abordar el tema de l’èxit al món del disseny i com aquest pot entendre’s de moltes maneres.