Memòria Clabsa 2010

Clabsa s’encarrega de gestionar i dinamitzar, entre altres serveis, les aigües pluvials i residuals de la ciutat de Barcelona.
{*********}
La memòria vol reflectir la diversitat de serveis que gestiona Clabsa, representant els fluxos d’aigua amb diferents colors i que, mitjançant la gestió de l’empresa, queden ordenats i distribuïts, permetent un correcte funcionament de la ciutat.

{*********}
Client: Clabsa
Data: 2011
{*********}