Memòria 2008 GHB i estadístiques

Client: Gremi d’Hotels de Barcelona
Data: agost 2009

{*********}
{*********}
{*********}