Llibre "Bústia entrada. Missatges per a Màrius Torres"

Client: Ajuntament Lleida, Institut Municipal d’Acció Cultural
Data: abril 2010

{*********}
{*********}
{*********}