Invitació jornades "700 anys de la caiguda dels templers"

Client: Fundació Quer Alt
Data: octubre 2007

{*********}
{*********}
{*********}