Immaculada

El Festival Blanc ens va convidar a participar en l’exposició “La Immaculada”. Es tractava de generar una peça de temàtica lliure amb l’única condició d’utilitzar una màcula d’impremta (els fulls que s’utilitzen per ajustar i estabilitzar les tintes).

IMMACULADA-ATIPUS-01 IMMACULADA-ATIPUS-02 IMMACULADA-ATIPUS-03 IMMACULADA-ATIPUS-04