CMC Foundation

Il·lustració i animacions pels projectes “The ascent of Autonomous Nations” i “Approaches to a cultural footprint” tots dos del Centre Maurits Coppieters.

atipus-CMC-04 atipus-CMC-01 atipus-CMC-06 atipus-CMC-05 atipus-CMC-03 atipus-CMC-02